Close

Het creëren van brandveiligheid, hoe kunnen we dat doen?

​Brand! Helaas zullen we altijd te maken blijven krijgen met dit fenomeen. Jaarlijks vallen er nog steeds doden en gewonden en levert het nog genoeg materiële schade op. Materiële schade is gelukkig te herstellen, maar het verliezen van één of meerdere dierbare personen helaas niet.

We zullen moeten accepteren dat brand kan ontstaan. De gevolgen van brand dienen echter te worden beperkt. Op welke manier dienen we om te gaan met brandveiligheid? En is mijn situatie brandveilig wanneer ik aan de binnen Nederland geldende wet- en regelgeving voldoe? Iedere situatie is tenslotte weer anders.

Het omgaan met brandveiligheid is gebouwspecifiek waarbij het Bouwbesluit binnen Nederland leidend is. Om in hoofdlijnen de belangrijkste factoren te omschrijven, benoemen we de volgende onderdelen die invloed hebben op brand: bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch (de BIO-mix). 

Bouwkundig 
Een belangrijke leidraad binnen dit onderdeel van brandveiligheid is het Bouwbesluit. Om snelle branduitbreiding te beperken worden brandwerende scheidingen binnen gebouwen aangebracht zodat de brand gedurende een bepaalde tijd binnen een ruimte blijft en aanwezige mensen kunnen vluchten (dit is slechts één voorbeeld vanuit het Bouwbesluit). Naast het verlengen van de vluchttijd wordt op deze manier meer tijd gegenereerd voor de brandweer om de brand in deze ruimte te bestrijden en eventueel nog aanwezige personen te redden. Aandachtspunten waarbij regelmatig tekortkomingen aanwezig zijn binnen brandwerende scheidingen, zijn doorvoeringen en puiconstructies​.
​​
​​
​Installatietechnisch
Binnen de installatietechnische voorzieningen kunnen we een onderscheid maken tussen twee typen: voorzieningen ter alarmering en voorzieningen voor het bestrijden/beperken van uitbreiding van brand. Het gebouw kan bouwkundig nog zo goed op orde zijn, indien aanwezige personen (in bijv. een andere ruimte) niet tijdig worden gewaarschuwd vallen er mogelijk alsnog slachtoffers. Daarnaast kunnen brandveiligheidsmiddelen worden ingezet voor het bestrijden van een beginnende brand of ter beperking van uitbreiding van een grotere brand. De vluchtmogelijkheden worden hierdoor vergroot.

Organisatorisch
Indien een brand gesignaleerd is en de aanwezige personen binnen een gebouw gealarmeerd worden, dient het gebouw op een veilige wijze verlaten te worden. In de meeste gevallen wordt de ontvluchting geleid door de BHV-organisatie. Ook binnen dit deel is het van groot belang om bouwkundige en installatietechnische voorzieningen op een juiste wijze te gebruiken zodat door een foute ontvluchting niet alsnog onnodige slachtoffers vallen. Belangrijke aandachtspunten: Welke richting wordt opgevlucht? Worden compartimentsscheidingen benut? Heeft iedereen het brandgevaar veilig verlaten? 

Toch blijft de mogelijkheid tot het uitbreken van brand altijd aanwezig. Het voorkomen van slachtoffers en extra schade zijn factoren waarop je zelf invloed hebt. De bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen dienen op orde te zijn, te blijven en goed op elkaar afgestemd te zijn om op een hoog brandveiligheidsniveau uit te komen.


Meer informatie en inschrijvingen 
Wilt u meer informatie over de BIO-mix of wilt u weten of uw organisatie brandveilig is? U kunt contact opnemen met Falck Prevention via 
prevention@falck.nl of via telefoonnummer 030 - 2427070.

 ​​

Falck Prevention
Postbus 8223
3503 RE Utrecht​​​​​

​T. 030 242 70 70
E. prevention@falck.nl

​Falck Prevention (handelsnaam van Prevention & Safety B.V.)
Albert Plesmanweg 4 
4462 GC Goes
Kvk nr. 66663016
BTW nr. NL856651175B01

​Algemene voorwaarden​​​
Wet- en regelgeving
Disclaimer
Links

​​Aangesloten bij Goede-BHV50x37.jpg

Falck Prevention, Spoordijk 17, 3534 BD Utrecht | email: prevention@falck.nl  | tel: +31(0) 30 242 70 70 | Cookies