De toekomst van noodhulp

We bekijken gezondheidszorg en noodhulp vanuit een ander oogpunt.

In de zorg als geheel vinden de komende jaren ingrijpende veranderingen plaats. Een paar van de grootste uitdagingen liggen op het vlak van méér chronisch zieke patiënten en hogere eisen van burgers, zorgverleners en beleidsmakers. Tegelijkertijd zien we nieuwe mobiliteitsvormen opkomen, zoals zelfrijdende auto's en drones, die de aanpak van medische noodhulp eveneens zullen veranderen.

Algemeen wordt aangenomen dat drones tegen 2030 één van de vele nieuwe transportmogelijkheden zullen zijn. Hoe we waarde kunnen creëren met deze technologie is nog niet uitgekristalliseerd:

Ligt die waarde in een snellere responstijd bij bijv. patiënten met een hartstilstand, zodat we meer levens kunnen redden en verbeteren? Ligt de waarde in betere ondersteuning in afgelegen gebieden? Ligt de waarde in het thuis kunnen behandelen van meer patiënten? Of in minder ambulanceritten, waardoor er minder personeel nodig is en we geld kunnen besparen?

We weten het nog niet, maar we gaan kijken hoe de drone-technologie zich al dan niet laat inzetten.

Samenwerking met tech-partners en klanten van Falck

Falck praat met diverse toonaangevende drone-leveranciers om de juiste tech-partner te vinden. Falck is voor droneleveranciers aantrekkelijk om mee in zee te gaan, omdat het bedrijf in Europa, de VS én in Latijns-Amerika actief is. Tegelijkertijd beschouwt men de aanpak van noodhulp als een geprioriteerde toepassing, nu autoriteiten wereldwijd op het punt staan toestemming te geven om drones buiten het gezichtsveld te vliegen en met bemande drones aan de slag te gaan.

Falck gaat de technologie niet ontwikkelen, maar richt zich op het aanpassen van drones aan noodsituaties. Ons doel is te achterhalen hoe en wanneer de technologie in de toekomst kan worden toegepast bij hulpverlening. Dankzij nieuwe technologieën krijgen we meer gezondheidszorg voor minder geld. Falck zit in de juiste positie om die technologieën op grote schaal te testen en te toetsen. Daarvoor zijn wereldwijde partnerschappen en implementatie op alle nationale markten noodzakelijk.

Contactpersoon

Verantwoordelijke voor het droneproject

Nicolai Søndergaard Laugesen