Close

Disclaimer

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Falck B.V. geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen met Falck B.V.

Gebruik website
Falck B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de Falck Fire Academy-website.

Wijzigingen/updates
Falck B.V. behoudt zich het recht voor om zonder waarschuwing vooraf wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Externe links 
Deze website van Falck B.V. bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Falck B.V. kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.  

Intelectueel eigendom
De teksten van de Falck Fire Academy-website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enige andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de Falck Fire Academy-website (waaronder teksten, ontwerp, foto's en logo's) berust bij Falck B.V.

Falck B.V. respecteert de rechten van derden. Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enige wijze geschaad worden, dan wordt u verzocht om contact op te nemen met Falck B.V.
​​​

​Beerweg 101
(Havennummer 7033)
3199 LM Maasvlakte - Rotterdam​​​​​​​​​

T. +31(0) 181 376 666
E. fireacademy@falck.com​
(industriële veiligheid) of
E. publiekeveiligheid@falck.nl
(hulpverleningsdiensten bij de overheid)

Falck Fire Academy, Beerweg 101, 3199 LM Maasvlakte - Rotterdam | email: fireacademy@falck.com  | tel: +31(0) 181 376 666 | Cookies

Jeg vil ændre min cookie tilladelser