Kies taal

Close

Accreditatie First Responder BNO nieuwe mijlpaal voor Falck

Falck is door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) officieel geaccrediteerd als opleider voor First Responder Bedrijfsnoodorganisatie​. Reden voor een feestelijk moment op vrijdag 3 november. Directeur Koos Pulleman van het NIBHV kwam naar de Maasvlakte om Operations Director Stellan van Oorschot een gevelschild te overhandigen en de samenwerking bij de implementatie van het First Responder concept te bestendigen.

Samenwerking NIBHV
First Responder BNO is bekende materie, want Falck Fire Academy werkt al sinds 2013 met het NIBHV samen bij de ontwikkeling van het concept. Het is een interessante tussenvariant voor bedrijven die geen formele bedrijfsbrandweeraanwijzing hebben, maar die een te zwaar risicoprofiel hebben voor een standaard BHV-organisatie. In de industrie is een duidelijke trend zichtbaar naar nieuwe typen bedrijfsnoodorganisaties als alternatief voor een bedrijfsbrandweer. Een trend waar Falck, als specialist in industriële veiligheid, uiteraard op in speelt.

Meedenken met de veiligheidsvraag
Stellan van Oorschot: “Onze klantenkring bestaat primair uit bedrijven in de categorie zware industrie met een hoog risicoprofiel. Veel bedrijven volgen al sinds jaar en dag bedrijfsbrandweeropleidingen en crisismanagementtrainingen op het Falck trainingscentrum op de Maasvlakte. We begeleiden en ondersteunen onze klanten graag bij al hun veiligheidsvraagstukken. Dat gaat verder dan alleen het organiseren van een opleiding. We willen ook in het voortraject met ze meedenken en adviseren over hun risicoprofiel en het type bedrijfsnoodorganisatie dat daarbij past. Naast bedrijfsbrandweertrainingen hebben we nu een mooi nieuw concept dat we kunnen aanbieden, met competenties, functieprofielen en opleidingseisen voor First Responders. Met een uniforme kennisbasis, maar wel voor iedere klant op maat gemaakt en afgestemd op de specifieke risico’s en scenario’s binnen het bedrijf.”
Van Oorschot ziet een toenemende vraag van bedrijven naar maatwerk in veiligheidstrainingen, maar net als bij de brandweeropleidingen willen ze wel een kwaliteitswaarborg voor het vakbekwaamheidstraject. “Daarom zijn we blij met het First Responder BNO keurmerk van het NIBHV. Het is voor ons een mijlpaal na een intensief groei- en ontwikkeltraject en een garantie voor onze klanten dat ze een training krijgen met gewaarborgde kwaliteit.”

​​​
​​Intensief traject
NXP Semiconductors in Nijmegen was de eerste klant die Falck benaderde om een opleiding voor een nieuw te vormen bedrijfsnoodorganisatie te verzorgen. Een intensief en complex traject, stelt Commercial Manager Berthil van den Poll vast. “Want het was voor alle betrokken partijen nieuw en nog niet alle bouwstenen waren klaar. Wij waren onze instructeurs nog aan het bijscholen, het NIBHV was de les- en leerstof nog aan het schrijven en NXP moest zijn hele organisatie hervormen. Daar zat voor de medewerkers ook emotie in, want zij waren erg gehecht aan de vertrouwde bedrijfsbrandweerstructuur en de daarbij horende werkwijze en uitrusting. Maar dankzij de gezamenlijke inspanningen van de partners hebben we een mooi resultaat neergezet. NXP heeft een nieuwe effectieve noodorganisatie en wij als opleider hebben heel veel van dit eerste opleidingsproject geleerd. Al die opgedane kennis en ervaring kunnen we benutten bij volgende First Responder trajecten. We verwachten behoorlijke groei in deze markt. Inmiddels hebben we ook voor ECN in Petten First Responders opgeleid en zijn we met twee nieuwe klanten in overleg.”

Expertise in industriële veiligheid
Koos Pulleman van het NIBHV, dat de les- en leerstof ontwikkelde en opleiders certificeert voor het BNO First Responder concept, ziet Falck als een belangrijke ketenpartner in het ontwikkel- en implementatietraject van First Responders. “In onze marktverkenning naar opleiders die de opleiding op een gestructureerde wijze zouden kunnen aanbieden, hebben we een shortlist van bedrijven opgesteld die hiervoor de capaciteiten hebben. We beschouwden Falck direct als een sterke partner voor een verdere uitrol van de opleiding, gezien de grote expertise in industriële veiligheid en de grote klantenkring die het bedrijf al heeft in de hoog risico-industrie. We zijn blij met de samenwerking en met het resultaat dat we samen met NXP als klant hebben geboekt. Het was een lang traject, maar het kende een mooie uitkomst. Het verliep niet helemaal zonder slag of stoot, omdat het voor ons allemaal nieuwe materie was en omdat we de lesstof en de trainingsmethodiek met de eerste groep klanten gaandeweg hebben ontwikkeld.”

​Toekomst
Falck en het NIBHV richten hun blik op de nabije toekomst en verwachten dat de First Responder trend in de industrie doorzet. Ook het landelijk beleid helpt daarbij mee. Nico van Etten van het NIBHV ziet in de praktijk dat sommige veiligheidsregio’s risicobedrijven die een aanwijstraject doorlopen al aanwijzen voor First Responder in plaats van bedrijfsbrandweer. Die beleidsruimte is er als bedrijven al veel preventieve en installatietechnische maatregelen hebben getroffen om incidenten te beheersen en voor het restrisico naar het oordeel van de toezichthouder geen volwaardige bedrijfsbrandweer nodig hebben.

NIBHV Veiligheid
In het  NIBHV VEILIGHEID 71 van  november 2017​ is het volgende artikel​ verschenen. 

Bent u benieuwd of een First Responder Bedrijfsnoodorganisatie ook een passende oplossing is voor uw bedrijfssituatie? Neem dan contact met ons op via uw accountmanager of via fireacademy@falck.com

 
 


​Beerweg 101
(Havennummer 7033)
3199 LM Maasvlakte - Rotterdam​​​​​​​​​

T. +31(0) 181 376 666
E. fireacademy@falck.com​
(industriële veiligheid) of
E. publiekeveiligheid@falck.nl
(hulpverleningsdiensten bij de overheid)

Falck Fire Academy, Beerweg 101, 3199 LM Maasvlakte - Rotterdam | email: fireacademy@falck.com  | tel: +31(0) 181 376 666 | Cookies