Kies taal

Close

Brandbestrijdingstrainingen Falck worden realistischer

“Wetenschap gekoppeld aan praktijk”

De ontwikkeling van het nieuwe Falck trainingscentrum op de Maasvlakte is voor de afdeling publieke veiligheid een stimulans om de brandscenario’s en trainingsmethodieken op een nieuwe leest te schoeien. Kort samengevat worden oefenbranden realistischer, meer afgestemd op reële praktijkscenario’s en op de specifieke trainingsbehoeften van de klanten. “Branden zijn in de loop der tijd wezenlijk van karakter veranderd, dus veranderen wij mee”, aldus Lauran Welling, instructeur brandbestrijdingstrainingen.

Andere brandregimes
De branden van vandaag ontwikkelen tien maal sneller dan vijftig jaar geleden, stelt Lauran Welling vast. Veranderingen in het woninginterieur en isolatiebeleid leiden tot andere brandregimes en een ander brandverloop. De vuurlast aan materialen in woningen is hoger, branden ontwikkelen zich sneller, worden heter en verspreiden meer giftige hete rook. Brandweerkorpsen merken dat in hun dagelijkse praktijk en willen hun mensen daar gericht op trainen. De condities van een echte woningbrand anno 2017 natuurgetrouw nabootsen is binnen de grenzen van het geldende milieubeleid en de procedures voor veilig oefenen niet eenvoudig, maar de ambitie van Falck Fire Academy is om daar wel zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen.

Wisselwerking met de klant
Lauran Welling: “Brand en incidentenbestrijding zijn niet zonder risico en daarmee een specialistisch vak. Bij de doorontwikkeling van brandbestrijdingstrainingen gaan we, indien de klant dit wenst, nadrukkelijker wetenschap koppelen aan praktijk. De afgelopen jaren zijn door de Brandweeracademie verschillende experimenten uitgevoerd rond de toepassing van verschillende blussystemen, overleefbaarheid bij 

​​brand, brandverloop en meer. In de wetenschappelijke wereld is veel kennis beschikbaar die inzicht geeft in hoe branden zich ontwikkelen. Alle relevante nieuwe kennis en inzichten over brand en brandontwikkeling willen we in samenwerking met andere kennispartners verwerken in onze nieuwe oefenobjecten voor binnenbrandbestrijding. 

Nieuwe trainingsomgeving
In de nieuwe trainingsomgeving kunnen we zelf ook onderzoek en experimenten uitvoeren.”
“We maken bij de inrichting van de nieuwe objecten gebruik van casuïstiek die brandweerkorpsen zelf aandragen. Wat maken ze mee in hun praktijk? Welke lessen zijn te leren uit hun ervaringen? Korpsen vragen ons frequent om een oefening te ensceneren op basis van een brandsituatie die ze zelf hebben meegemaakt, om ervan te leren en zich voor toekomstige situaties beter voor te bereiden op specifieke brandcondities. Die wisselwerking met onze klanten willen we verder versterken, zodat we een vaste ketenpartner worden in het ontwikkelen en trainen van methodieken voor een veilige brandbestrijdingsinzet.”

Realistische oefenobjecten
De wens van het brandweerveld om nog meer op de praktijk geënte situaties te kunnen oefenen, wordt op de nieuwe trainingscampus van Falck Fire Academy vertaald in objecten die de mogelijkheid bieden een grote hoeveelheid scenario’s te trainen. Door brandlasten en ventilatiepatronen op elkaar af te stemmen, zullen praktijk en wetenschap elkaar vinden tijdens het trainen. 
Welling vervolgt: “Door een nieuwe aanpak zijn we flexibeler. We maken het mogelijk om goed gebruik te maken van handelingsperspectieven zoals het kwadrantenmodel en elk willekeurig blusmiddel, ook experimentele blusmiddelen. Van conventionele lage druk tot het gebruik van Ultra High Pressure Systems, UHPS. We kunnen tijdens de trainingen heel goed laten zien wat het effect is van repressieve ventilatie op het brandverloop. Ook het gebruik van nieuwe blustechnieken en materialen, zoals smoke stoppers, lagedruk noviteiten of fognails kunnen beter worden beoefend. De praktijkexperimenten van de Brandweeracademie en alle lessen die we in de praktijk geleerd hebben, helpen ons op weg naar een nog veiliger optreden bij brand.”

 
 

​Beerweg 101
(Havennummer 7033)
3199 LM Maasvlakte - Rotterdam​​​​​​​​​

T. +31(0) 181 376 666
E. fireacademy@falck.com​
(industriële veiligheid) of
E. publiekeveiligheid@falck.nl
(hulpverleningsdiensten bij de overheid)

Falck Fire Academy, Beerweg 101, 3199 LM Maasvlakte - Rotterdam | email: fireacademy@falck.com  | tel: +31(0) 181 376 666 | Cookies