Kies taal

Close

Hulpverleners moeten medisch-tactisch leren denken

Trainingen 'eerste hulp bij terrorisme' van start

In april starten Inprevo en opleidingspartner Auriex in samenwerking met Falck Fire Academy de eerste trainingen ‘Eerste hulp bij Terrorisme’. Medisch-tactische trainingen voor ‘first responders’ van politie, brandweer en ambulancediensten. Na een tweetal pilottrainingen is de training verder doorontwikkeld en klaar voor de praktijk. Kris Zerkowitz van Auriex verzorgt het inhoudelijke deel van de trainingen, gebaseerd op jarenlange praktijktraining van onder andere operationele en humanitaire missies in uitzendgebieden, waar het risico van aanslagen voortdurend op de loer ligt. “Omstandigheden waaronder ook hulpverleners in Nederland moeten leren werken. Tactisch-medische eerste hulp onder bijzondere omstandigheden, het is voor de civiele hulpdiensten hier een echte mindshift”, aldus Zerkowitz.

Tactisch-medisch denken
“De grote uitdaging waarvoor de hulpdiensten staan is om tactisch-medisch te leren denken en werken. Niet alleen zijn de letsels waarmee hulpverleners bij aanslagen worden geconfronteerd heel anders dan bij reguliere spoedeisende medische hulpklussen, ook de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, zijn in de Nederlandse hulpverleningspraktijk gelukkig nog onbekend. Eerstelijns hulpverleners zijn het niet gewend te werken in een situatie met acute schietdreiging, explosieven en aanverwante grote risico’s voor de eigen veiligheid en gezondheid. Wij leren de hulpverleners om in die situaties van extreme dreiging en onder grote druk tactische afwegingen te maken: eigen veiligheid eerst. Dus waar ben je veilig als de kogels nog in het rond vliegen en bommen kunnen afgaan? Waar kun je dekking vinden? En wat is je handelingsperspectief als je als zwaarbewapende politiespecialist gericht bent op het uitschakelen van nog actieve terroristen, maar je tijdens die missie stuit op een slachtoffer met een levensbedreigende massale bloeding? Je hebt maar een minuut de tijd om hem te redden, maar dat kan alleen met de juiste kennis en de juiste materialen. Als je het in je team goed organiseert, kunnen beide taken gelijktijdig worden uitgevoerd en kunnen mensenlevens worden gered. Het zijn moeilijke en veeleisende omstandigheden en niemand hoopt ooit in zo’n situatie terecht te komen, maar het is wel de realiteit waarop hulpverleningsprofessionals zich moeten voorbereiden. Ook in het ‘veilige’ Nederland.”​​
​​De lessen van Bataclan
Het is niet voor niets dat de trainingen zich primair richten op de echte ‘first responders’ bij een aanslag; de eerste politie-eenheid die reageert op een melding van ‘schieten’, of de zwaar bewapende tactische eenheden die ter plaatse komen om de nog aanwezige terroristen uit te schakelen. “Het is hun taak om de dreiging weg te nemen en de plaats delict veilig te maken voor de medische hulpverleners. Tot die tijd kunnen zij niet bij de slachtoffers komen, dus het komt aan op de mensen die voorin het geweldsspectrum zitten en die als enigen directe toegang hebben tot de gewonden. Dat is de les van de aanslagen in Parijs, onder andere in theater Bataclan. Ambulancepersoneel kon daar niet bij de gewonden komen, omdat de situatie met voortdurend schietgeweld veel te onveilig was. Slachtoffers werden weliswaar zwaar bloedend maar nog levend aangetroffen, maar het ontbrak de antiterreureenheden aan kennis en materialen om ze te helpen. Daarom trainen we juist deze categorie first responders in het goed inschatten van de situatie en het juist gebruiken van een tourniquet om ‘massale bloedingen’ aan de ledematen te stelpen. En niet alleen bij gewonden onder burgers, maar ook bij eigen personeel, want zo’n operatie in een gevaarlijke zone levert ook risico’s op voor de eigen ingezette mensen.”
Opzet training
Inprevo werkte, onder de vlag van het vroegere Falck Prevention, al jaren samen met Auriex voor andere trainingen. Voor het ontwikkelen en introduceren van de training ‘Eerste hulp bij terrorisme’ gingen de bedrijven twee jaar geleden samen in zee, vanwege de langjarige ervaring die Auriex opdeed met trainingen voor uitzendmissies in onder andere het Midden-Oosten en Afghanistan. Al ruim 3500 mensen heeft het bedrijf in de afgelopen twaalf jaar getraind in tactisch-medisch handelen bij aanslagen en active shootings. De uitvoeringspartners werken samen met Falck Fire Academy om een zo breed mogelijke doelgroep (brandweer, politie, ambulance en bedrijfshulpverleners/first responders van risicovolle bedrijven) te bereiken en bewust te maken van het belang van de cursus. Tijdens de training worden de cursisten vertrouwd gemaakt met ‘tactisch denken en beslissen’, bewustwording dat het niet om reguliere eerste hulp gaat maar om ‘oorlogsverwondingen’, de kenmerken en behandelmogelijkheden van ‘massale bloedingen’ en medische protocollen. Na de theorieles worden de cursisten via scenariotrainingen geschoold in het optreden in praktijksituaties. De trainingen kunnen zowel op een trainingscentrum als in de eigen regio bij de aanvragende hulpdiensten worden gevolgd. Dat laatste is volgens Kris Zerkowitz te prefereren, omdat de diensten dan in een voor hen vertrouwde omgeving kunnen trainen en kunnen werken met de middelen en materialen waarmee ze ook in de praktijk werken.

 
 

​Beerweg 101
(Havennummer 7033)
3199 LM Maasvlakte - Rotterdam​​​​​​​​​

T. +31(0) 181 376 666
E. fireacademy@falck.com​
(industriële veiligheid) of
E. publiekeveiligheid@falck.nl
(hulpverleningsdiensten bij de overheid)

Falck Fire Academy, Beerweg 101, 3199 LM Maasvlakte - Rotterdam | email: fireacademy@falck.com  | tel: +31(0) 181 376 666 | Cookies

Jeg vil ændre min cookie tilladelser