Nieuws

Renewi en Nubrandblussen.nl

Renewi en Nubrandblussen.nl hebben een raam overeenkomst gesloten.

Jul. 18, 2023 00:00 GMT

Nubrandblussen.nl is 24/7 beschikbaar voor vragen, aanvragen en overleg over acute situaties op het gebied van brand(weer) voor alle Renewi locaties.

In geval van een acute situatie en nablussen is noodzakelijk, regelt Nubrandblussen.nl de brandweerinzet, het brandweermaterieel en het leveren van bevelvoerders en manschappen. Ook coördineert Nubrandblussen.nl de communicatie met de overheidsbrandweer en voortgangsrapportages over het incident.

Nubrandblussen.nl is binnen 4 uur na de melding operationeel inzetbaar.

Business Unit Fire services
Onderwerp Contracten

Lees meer