privacyverklaring

Privacybeleid voor websitebezoekers

Deze Privacyverklaring legt uit hoe Falck Danmark A/S (hierna "Falck”, "wij” of "ons”) uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Wanneer u www.falck.com bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Soorten informatie en doel

We verzamelen en verwerken de volgende soorten persoonsgegevens:

 • ​IP-adres, besturingssysteem, taalinstellingen, browsertype, type apparatuur, MAC-nummer (afhankelijk van de apparatuur), enz.
 • Uw navigatie op de website en direct voor en na uw bezoek op www.falck.com. Tijdstip en duur van bezoeken aan pagina 's en subpagina' s, etc.
 • Interesses en voorkeuren.

Falck verzamelt deze informatie via cookies op www.falck.com. U kunt dit lezen in ons Cookiebeleid.

We verzamelen en verwerken de informatie voor de volgende doeleinden:

 • ​Om de website van de server op te halen zodat de website in uw browser kan worden weergegeven
 • Om de website en uw gebruikerservaring te optimaliseren
 • Opstellen van statistieken over het gebruik van de website door u en anderen
 • Opstellen van statistieken en analyses met als doel producten, diensten en technologieën te verbeteren
 • Marketingdoeleinden, inclusief profilering en op gedrag gebaseerde marketinginitiatieven om onze productinformatie en aanbiedingen zo relevant mogelijk voor u te maken
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (bv. de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) en de regels inzake e-privacy), waaronder
  • Documentatievereisten
  • ​Naleving van de basisprincipes voor de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag voor de verwerking (bv. toestemming verkrijgen)
  • Implementatie en onderhoud van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
  • Onderzoek naar vermoedelijke of bekende beveiligingsinbreuken en rapportage aan betrokkenen en autoriteiten
  • Behandeling van verzoeken en klachten van betrokkenen en derden
  • Behandeling van inspecties en verzoeken van toezichthoudende autoriteiten
  • Beheer van geschillen met betrokkenen en derden
  • Statistieken over het gebruik van de website

Bronnen

We verzamelen informatie over uw gedrag door middel van cookies op de website. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiebeleid. Informatie kan ook direct bij u worden verzameld, via onze IT-systemen, bij de geconsolideerde bedrijven van Falck of bij derden.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor het verzamelen van uw persoonsgegevens door middel van cookies, inclusief voor profileringsdoeleinden, is uw toestemming, zie hoofdstuk 3 van het Deense uitvoeringsbesluit voor informatie en toestemming die vereist is in geval van opslag van of toegang tot informatie in eindapparatuur van eindgebruikers (de "Executive Order on Cookies”).

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor andere doeleinden en op basis van een andere rechtsgrondslag, waaronder documentatie van naleving van wetgeving, zie artikel 6, lid 1, onder c), van de AVG, en het nastreven van juridische belangen in overeenstemming met de legitieme belangen van Falck bij het waarborgen van zijn rechtspositie, zie artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken; dit heeft echter geen invloed op de verwerking of bekendmaking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming, d.w.z. dat de intrekking van uw toestemming alleen van toepassing is op de toekomst.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden bekendgemaakt en gedeeld met de volgende ontvangers zoals beschreven in de toestemming voor cookies en in het cookiebeleid:

 • ​Digitale mediapartners
 • Creatieve en digitale bureaupartners

Overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EU/EER

We dragen uw gegevens over aan ontvangers in landen buiten de EU/EER, aangezien we een externe leverancier gebruiken om de bovengenoemde persoonsgegevens te hosten/op te slaan. De basis voor de internationale doorgifte zijn de “modelcontractbepalingen” van de EU voor doorgifte van verwerkingsverantwoordelijken naar gegevensverwerkers in landen zonder een adequaat beschermingsniveau buiten de EU/EER. De standaardovereenkomst is beschikbaar in verschillende talen via deze link.  

Inning op vrijwillige of verplichte basis

Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig. Als u ervoor kiest om de informatie niet te verstrekken, hebt u mogelijk geen toegang tot de website of kunt u bepaalde functies op de website gebruiken, enz.

Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de bovengenoemde doeleinden en alle daaropvolgende, rechtmatige doeleinden. Bovendien bewaren we uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor onze documentatie van de naleving van de toepasselijke wetgeving op basis van de regels inzake tijdsbeperking. We bewaren de informatie ook zo lang als nodig is voor de verdediging tegen of het nastreven van burgerlijke vorderingen, onder meer op basis van de regels inzake tijdsbeperking. Als er echter een claim wordt ingediend, bewaren we de informatie gedurende een langere periode om de claim af te handelen. Voor andere doeleinden, waaronder wettelijke documentatie en implementatie van beveiligingsmaatregelen, bewaren we de persoonsgegevens zo lang als nodig is op basis van de wettelijke regels inzake tijdsbeperking voor het oplopen van strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Uw rechten

Behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wetgeving, omvatten uw rechten het volgende: recht op toegang tot uw persoonsgegevens, recht op correctie van onjuiste informatie, recht op wissen van informatie, recht op beperking van verwerking, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om - wegens redenen die verband houden met uw specifieke situatie - bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens indien de rechtsgrond gerechtvaardigde belangen zijn, zoals hierboven vermeld. Falck mag dan geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij Falck legitieme redenen kan aantonen voor de verwerking die aan uw belangen en rechten ten grondslag liggen, of indien de verwerking noodzakelijk is voor het instellen, afdwingen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Contactpersoon

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw privacyrechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@falck.com .

Falck Danmark A/S
Sydhavnsgade 18
2450 Kopenhagen SV
Denemarken
 
Tel.: +45 70 33 33 11
CVR: 16271241
Datum: 20 mei 2020