Diversiteit

Extra power voor onze prestaties

Bij Falck zijn we ervan overtuigd dat een personeelsbestand met verschillende achtergronden, denkwijzen en persoonlijkheden - gekoppeld aan de juiste capaciteiten - ons beter laten presteren.

In Falck's brede definitie van verscheidenheid is plaats voor zowel zichtbare als verborgen verschillen, met inbegrip van geslacht, etniciteit, fysiek vermogen, uiterlijk, seksualiteit, religie, leeftijd, burgerlijke partnerschapsstatus, klasse, opleiding en mentale gezondheid. Falck streeft naar volledige inclusie: mensen met zichtbare en verborgen verschillen, maar met ook diverse achtergronden en denkwijzen.

Door die verscheidenheid presteren we niet alleen beter, maar laten we ook de diversiteit zien van de gemeenschappen die we bedienen en kunnen wij onze klanten een uitstekende service leveren.

Wij geloven in gelijke kansen. Wij zetten ons in voor een diverse en evenwichtige gendersamenstelling in ons personeelsbestand en onderstrepen dat tijdens onze wervings- en selectieprocessen.

Lees meer over het beleid van Falck op het gebied van diversiteit en Inclusie

Falck wil voorop lopen met het oog op diversiteit en een inclusieve personeelsbezetting met verschillende achtergronden stimuleren. Daarom hebben we ons wereldwijde Diversiteits- en Inclusiebeleid geïmplementeerd.

DOWNLOADEN