Consultancy services

Crisismanagement

Bedrijven en organisaties worden op verschillende manieren geconfronteerd met probleemsituaties die tot een crisis kunnen escaleren. Van te voren weet je niet wanneer er een crisis komt, wat de aard is en hoeveel schade dit oplevert. Een crisis heeft vele gezichten, het is dan ook beter om goed voorbereid te zijn.

De standaardprocedures binnen een bedrijf of organisatie zijn niet afgestemd op crisissituaties. Deze procedures van ‘alledag’ vormen vaak een hindernis voor effectief optreden in tijden van een crisis. Tijdens een crisis is sneller maar doordacht optreden belangrijk. 

Effectief optreden, schade voor de organisatie beperken en sterker dan voorheen uit de crisis komen. Dat kan, wanneer je als organisatie voorbereid bent.

Crisissituaties

Bekende crisissituaties waar een bedrijf mee te maken kan hebben:

 • Bedrijfsongevallen
 • Brand
 • Technische problemen
 • Menselijk falen
 • Misdrijven of aanslagen
 • Giflozingen.

Maar een crisissituatie kan ook het gevolg zijn van:

 • Stakingen of protestacties
 • Reorganisaties
 • Overnames/fusies
 • Gerechtelijke procedures/uitspraken
 • Wijziging vergunning of wetgeving.

Bedrijfscontinuïteit

Wat is echter het effect van een crisis op uw bedrijfscontinuïteit? In hoeverre bent u daadwerkelijk voorbereid op een crisis? Welke acties zijn buiten de incidentbestrijding nodig om zo snel mogelijk weer ‘in bedrijf’ te zijn?

Omgaan met crisissituaties

Crisis veroorzaakt chaos, dit wijst de praktijk vaak uit. Gelukkig niet in alle gevallen; is uw organisatie goed voorbereid dan kan chaos voorkomen worden. Falck kan u helpen om goed voorbereid te zijn op een eventuele crisissituatie.

Falck helpt

Tijdens onze crisismanagementsessies trainen wij managementteams als crisismanagementteams. Welke rollen zijn nodig in het team? Op welke wijze neemt u snel en accurate besluiten? Falck leert u de kunst van het scenario-denken waardoor u verder vooruit kunt kijken. Als crisismanagementteam is het zaak dat u zich niet direct bezig houdt met de bestrijding van het incident, maar dat de focus juist ligt op de effecten hiervan. 

 

Contact

 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bart Sanders via info@falck.nl of 0031 6 5144 5440.