Nablussen

Nubrandblussen.nl

Brand meester, maar nog wel inzet nodig?

De overheidsbrandweer is reeds ter plaatse in het kader van hun taken en verantwoordelijkheden. Zij brengen het incident terug naar een gestabiliseerde situatie, waarbij er geen effecten voor de omgeving meer zijn. De overheidsbrandweer besluit om al dan niet de afhandeling van de nablussing of opruimwerkzaamheden “terug” te geven aan het bedrijf waar het incident is.

Indien de afhandeling wordt overgedragen aan het bedrijf, zorgt Nubrandblussen.nl voor een overdracht met de overheidsbrandweer. Tijdens deze overdracht worden de grenzen afgesproken over wanneer Nubrandblussen.nl weer dient op te schalen naar overheidsinzet en houdt Nubrandblussen.nl gedurende de volledige operatie de overheidsbrandweer op de hoogte van de vorderingen. De overheidsbrandweer is te allen tijde degene die besluit over wie welke werkzaamheden in het kader van de afhandeling van het incident uitvoert.

Nubrandblussen.nl streeft naar een volledige operationele inzetbaarheid overal in Nederland binnen vier uur nadat de melding op ons noodtelefoonnummer is doorgegeven. Binnen maximaal twee uur is er een leidinggevende van officiersniveau ter plaatse om gezamenlijk in kaart te brengen wat de werkzaamheden zijn en de capaciteit te bepalen. Afhankelijk van tijdstip en locatie van het incident kan dit sneller zijn, maar niet langzamer.

Nubrandblussen.nl inschakelen

Nadat het incident aan u is overgedragen, kunt u ons inschakelen. Wij verzorgen de coördinatie van de brandweerinzet, het brandweermaterieel en het inhuren van brandwachten. Verder verzorgen wij de communicatie met de overheidsbrandweer en u ontvangt voortgangsrapportages over het incident. Het incident wordt veilig voor u afgehandeld en gecontroleerd.

Wij regelen het benodigd materieel 

Partner binnen Nubrandblussen.nl is Kenbri. Kenbri beschikt over al het gewenste incidentbestrijdingsmateriaal voor ieder soort incident. Nubrandblussen.nl treedt op met materiaal dat voldoet aan de brancherichtlijnen van Brandweer Nederland.

"Na de situatie beoordeeld te hebben is in goed overleg met de publieke brandweer besloten om mensen en materiaal te laten komen voor de nabluswerkzaamheden. Het incident was door de goede samenwerking tussen de publieke brandweer, Nubrandblussen.nl en HVC snel onder controle". – Ralph Wesseling, HVC
Evaluatie na de brand

Na de brand volgt een evaluatie door ons met de overheidsbrandweer en een gecoördineerde eindcontrole.

Ga hier naar de website van Nubrandblussen.nl

Contact

Meer informatie? Neem dan contact op met Bart Sanders, +31 6 5144 5440.

Of via info@falck.nl