Nablussen

Nubrandblussen.nl

Brand meester, maar nog wel inzet nodig?

Zodra de brandweer het sein brand meester heeft gegeven, is het gevaar voor de omgeving geweken. Eén van de scenario’s kan zijn dat bijvoorbeeld broei – vaak op een lastig bereikbare plek – voortduurt, waarna de nabluswerkzaamheden worden gestart. Dit kan leiden tot een langdurige brandweerinzet, waardoor er een verminderde paraatheid voor de brandweer ontstaat voor hun spoedeisende taak: het blussen van branden en hulp verlenen aan mens en dier. De brandweer draagt het incident aan u over – als directeur / eigenaar van het bedrijf waar brand is.

Nubrandblussen.nl inschakelen

Nadat het incident aan u is overgedragen, kunt u ons inschakelen. Wij verzorgen de coördinatie van de brandweerinzet, het brandweerpersoneel en het brandweermaterieel. Verder verzorgen wij de communicatie met de overheidsbrandweer en u ontvangt voortgangsrapportages over het incident. Het incident wordt veilig voor u afgehandeld en gecontroleerd.

Evaluatie na de brand

Na de brand volgt een evaluatie door ons met de overheidsbrandweer en een gecoördineerde eindcontrole.

Bel hiervoor ons noodnummer (24/7 bereikbaar): 085 - 130 78 44

Binnen Nubrandblussen.nl werken samen:
Falck: leverancier voor bedrijfsbrandweren en partner voor veiligheidsvraagstukken

S2N: detachering repressief veiligheidspersoneel

Kenbri: verhuur brandweermaterieel

Falck treedt hierbij op als de partij waar u een contract mee afsluit.

Incident of meer weten?

Is er een incident? Bel ons noodtelefoonnummer (24/7 bereikbaar): 085 – 130 78 44.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Bart Sanders via info@falck.nl of 0031 6 5144 5440.

Contact

Meer informatie? Neem dan contact op met Bart Sanders, +31 6 5144 5440.

Of via info@falck.nl