Consultancy services

Crisismanagement

Bedrijven en organisaties worden op verschillende manieren geconfronteerd met probleemsituaties die tot een crisis kunnen escaleren. Van tevoren weet je niet wanneer er een crisis komt, wat de aard ervan is en hoeveel schade dit oplevert. Een crisis heeft vele gezichten; het is dan ook beter om goed voorbe-reid te zijn. Daar kunnen wij u bij ondersteunen

De standaardprocedures binnen een bedrijf of organisatie zijn niet afgestemd op crisissituaties. Deze procedures van ‘alledag’ vormen vaak een hindernis voor effectief optreden in tijden van crisis. Tijdens een crisis is snel maar doordacht optreden belangrijk. Effectief optreden, schade voor de organisatie beperken en sterker dan voorheen uit de crisis komen. Dat kan, wanneer je als organisatie voorbereid bent.

Wat is nu het effect van een crisis op uw bedrijfscontinuïteit? In hoeverre bent u daadwerkelijk voorbereid op een crisis? Welke acties zijn buiten de incidentbestrijding nodig om zo snel mogelijk weer ‘in bedrijf’ te zijn?

Crisis veroorzaakt chaos, dit wijst de praktijk vaak uit. Gelukkig niet in alle gevallen; is uw organisatie goed voorbereid dan kan chaos voorkomen worden.

Falck helpt u om goed voorbereid te zijn op een eventuele crisissituatie.

Tijdens onze crisismanagementsessies trainen wij managementteams als crisismanagementteams.

Contact

Meer informatie? Neem dan contact op met Bart Sanders, +31 6 5144 5440.

Of via info@falck.nl